Zoekt u ruimte voor een vergadering, workshop, activiteit, feest of iets anders?

Stichting MFA Oldeberkoop

Een stichting kan niet zonder een bestuur.  

  • Jan Henk Veenhouwer, voorzitter
  • Atte de Jong, lid
  • Chris de Vries, lid
  • Iety Hullegie, lid
  • Rianne Logtenberg, lid

Doel MFA Odeberkoop

De missie van de stichting is om een gebouw te ontwikkelen en te faciliteren waarin ontmoetingen van mensen gestimuleerd worden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp Oldeberkoop.
Het faciliteren van een gebouw met diverse gebruiksmogelijkheden werkt inspirerend. Bottom-up initiatieven worden gestimuleerd om zodoende de kwaliteit en de leefbaarheid van de leefomgeving als vanzelf  te waarborgen/in stand te houden/te vergroten.

In Oldeberkoop is een gebouw ontwikkeld waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. De Brandweer, de Peuterspeelzaal, een volwaardige sporthal met tribunes en extra kleedaccommodaties. Een verhuurbare ruimte voor bijv. therapeuten, en diverse ruimtes die beschikbaar zijn voor dorpsactiviteiten. Hierbij kun je denken aan toneel- en muziekvoorstellingen, vergaderingen, en allerlei andersoortige bijeenkomsten. Het geheel wordt zo gemaakt dat er mogelijkheden ontstaan voor grote en kleine groepen. Het gebouw en de ruimtes worden voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt, multifunctioneel dus.

pdfDownload de gebruikers overeenkomst.82.11 KB

Wat betekent MeJander?

De naam MeJander is een samenstelling van Meander + Jan.

Meander heeft de volgende betekenis; - een natuurlijke loop – zijn eigen weg vinden.

Dit slaat op het proces; Oldeberkoop heeft zijn eigen weg gevonden en heeft op zijn eigen manier vorm gegeven aan het gebouw, zowel bestuurlijk, financieel als bouwkundig.

Dit slaat ook op de natuurlijke loop van een rivier. Oldeberkoop ligt tussen de riviertjes Linde en Tjonger, waar dikwijls naar wordt verwezen.

Daarnaast is het ook een verwijzing naar de mensen die het gebouw zullen gebruiken; iedereen kan in het gebouw zijn eigen weg zoeken en vinden.

Het tweede onderdeel is de verwijzing naar Jan Hesselink.

Jan Hesselink is de initiatiefnemer geweest en was jarenlang voorzitter van de stichting. Tijdens de bouwperiode heeft hij als vrijwilliger een enorm inspirerende en uitvoerende rol vervuld. Ook nu het gebouw in functie is blijft hij een actieve aanjager en vrijwilliger.

In het beeldmerk is de letter J weer weergegeven als een blauw slingerende ‘letter’, waardoor de symboliek met de natuurlijke loop, de rivier, nogmaals wordt aangeduid.